Archiwa tagu: Bioelektronika

Bioelektronika – jako Biorezonas i Radionika są pomocą w szybkiej ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

WOJNOWSKI Bogumił dr med.wet. E – Poradnia INTEGRUM WARSZAWA Diagnosta elektroniczny wszystkich chorób zwierząt i ludzi. E: mail:paramed@wp.pl
TARKA Mirosław –Lek wet. – Lecznica dla Zwierząt w Opolu

Warszawa – Radom- Opole wrzesień 2018 r,

Nietrafione diagnozy chorych chronicznie są główną przyczyną powstawania kolejek w przychodniach dla ludzi. Chory zanim uzyska właściwą diagnozę musi odbyć szereg wizyt, także u tzw. specjalistów- czyli – logów. Czytaj dalej Bioelektronika – jako Biorezonas i Radionika są pomocą w szybkiej ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

Bioelektronika W. SEDLAKA – koncepcja ciągle żywa

Janusz Sławiński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska oraz International Institute of Biophysics, Neuss, Niemcy

Streszczenie
Wizjonerska koncepcja ś.p. Profesora Sedlaka postulująca elektroniczne podłoże procesów życiowych wzbudza
wśród polskich biofizyków silne kontrowersje, zgodnie zresztą z biblijnym stwierdzeniem, iż „najtrudniej być prorokiem we własnym kraju”. Naukowcy społeczeństw bardziej rozwiniętych naukowo i technologicznie okazali większą otwartość i podjęli rzeczową polemikę. Szczególnie metafora Sedlakowskiego „szwu życia”, czyli jedności i nadrzędności biofizykochemicznych procesów znalazła doświadczalne potwierdzenie i wytłumaczenie w takich zjawiskach
jak: ultrasłabe emisje fotonowe organizmów żywych w warunkach homeostazy i jej zakłóceń, wysoki stopień spójności (koherencja) promieniowania i nieliniowość, promieniowanie „nekrotyczne” – wzmożona i nieodwracalna emisja ginących organizmów, fizykochemiczne i fizjologiczne właściwości półprzewodników organicznych takich jak melaniny, białka cytoszkieletu oraz właściwości piezoelektryczne wielu tkanek. Najważniejszym jednak potwierdzeniem wizjonerskich koncepcji Prof. Sedlaka są badania natury świadomości. Najnowsze koncepcje tego niezwykle trudnego
problemu – hard problem zakładają, że dla powstania świadomości refleksyjnej niezbędne są dwa czynniki: odpowiednio rozwinięte struktury somatyczne, zwłaszcza centralnego układu nerwowego, zdolne do przyjęcia i wykorzystania holograficznej informacji przekazanej przez Stwórcę, tchnienie Boga (the bleb of God). Ta koncepcja harmonijnie wiąże problemy antropogenezy, informatyki i bioplazmy. Zdaje się uzasadniać biblijny obraz powstania i
ewolucji żywych organizmów, uwieńczony „ulepieniem z gliny”- prochu ziemi ciała człowieka i tchnieniem weń cząstki (bleb) Boga – na Jego obraz i podobieństwo.

Czytaj dalej Bioelektronika W. SEDLAKA – koncepcja ciągle żywa

Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak

Życie jest światłem
W koncepcji naukowej Księdza Profesora Sedlaka życie ma cechy elektromagnetyczne, podobnie jak świadomość. Istnieje Homo electronicus, a elementarnym pratworzywem jest dynamiczna
bioplazma – piąty stan materii przynależny tylko żywym istotom. Poglądy te zawarł w książce „Bioelektronika” i „Homo electronicus” Czytaj dalej Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak