Depresja młodzieży bez tajemnic

DEPRESJA MŁODZIEŻY BEZ TAJEMNIC
dzięki
BADANIOM DZIECI przez RODZICÓW

(materiał informacyjno – szkoleniowy dla szkolnych psychologów, pediatrów i psychiatrów
poszukujących przyczyn depresji młodocianych
napisane – 5 lipiec 2006 r.)

„Medycyna biofizyczna i komplementarna może być pomocna w ustalaniu przyczyn zaburzeń psychicznych – depresji młodocianych co powinno podnieść zainteresowanie medycyny akademickiej tymi metodami ”.

Wstęp:

Znajoma psycholog skierowała do nas rodzinę, w której syn 20 latek zaczął demonstrować dziwne zachowania. Objawy d e p r e s j i z płaczem zmieniające się w wybuchy złości, agresji, wydawania groźnych dźwięków. Jest pod opieką psychiatry, dostaje preparaty psychotropowe. W środowisku studenckim konflikt z grupą narkomanów /stosujących te używki (?)/.
Rodzice stoją przed decyzją co dalej, może szpital psychiatryczny?

Poproszony o konsultację, poprosiłem o możliwość zbadania najpierw matki i ojca. Zebrałem wywiad o dziadkach. Rodzice matki: umarli na nowotwory: mama – nowotwór macicy, ojciec – mózgu- ( to najczęściej podłoże TBC i obciążenia chemiczne rolników ). Mieszkali na wsi w złych warunkach zdrowotnych.

Wywiad i wyniki badania matki :

Poroniła w wieku 26 lat, (trzy lata przed urodzeniem syna), w VI mc. ciąży, sekcji nie robiono. ( to najczęściej bruceloza- ronienie zakaźne bydła i innych zwierząt: bydła, psów, zajęcy).
Ma stałą bezsenność, budzi się po pół godzinie snu i nie może zasnąć, uczucie ciągłego zmęczenia ( CFS- zespół zmęczenia chronicznego ). Częste infekcje górnych dróg oddechowych, łatwe siniaczenie się, Okresowe kołatanie serca, obrzęki kk. dolnych. Bóle lędźwiowo-krzyżowe, sztywność stawów.
Ma córkę 16 lat, która ma bolesne miesiączki. Pani ma starszego brata, kawaler, który choruje na układ krążenia – żylaki. Podróżowała: Francja, Włochy (choroby tropikalne (?) inwazyjne). Jest malarką: możliwe obciążenia to : farby olejne /rozpuszczalniki, metale ciężkie (?).

Wyniki testowania elektronicznego
aparatem Salvia z programem EAM Set:

Zestaw nr 1:
Alergia (na zooinfekcje). Obniżona odporność, obciążenie wirusami, pleśniami (++), pasożytami, chemiczne, antybiotykami, metalami ciężkimi, promieniami rtg., deficyt minerałów, n e r w i c a , toksyny pleśni, wirusów, bakterii, miażdżyca tętnic wieńcowych, zaburzenia w układzie limfatycznym,, toksyny ricketsji (odzwierzęce), lekami, zmiany w pęcherzyku żółciowym, trzustce, skórze, żyłach i tętnicach, jajnikach.

Zestaw nr 2:
Zmiany w móżdżku, podwzgórzu, oponach mózgowych, nerwie słuchowym, grasicy, oskrzelikach, błonie śluzowej nosa, zaburzenia w układzie hormonalnym (podwzgórze), w macicy, pochwie, zagrożenie SM, zmiany w nerwie błędnym, ślady FSM (odkleszczowe zapalenie mózgu), zmiany w rdzeniu kręgowym, nerwach wegetatywnych, moczowodach, objawy CFS (zespół chronicznego zmęczenia) i BSE (priony). Zmiany w uchu środkowym, obciążenie spalinami samochodowymi (dioksyny), mollicutami (ureaplasma), bakteriami G+, G-, beztlenowymi. Obciążenie bakteriami grupy spirochety (krętki, świdrowce – kiła, borelioza ). Zaburzenia przemiany białek roślinnych, cukrów prostych, węglowodanów (nadwaga), zagrożenie osteoporozą. Kompleksy immunologiczne, hypercholesterolemia.

Zestaw 7: ogniska infekcji:
Macica (pleśnie, spirochety), podwzgórze (pleśnie ++) Yersinia enterocolitica, wątroba, stawy, szpik kostny (wirus EMC – encephalomyocarditis – o charakterze wrodzonym), spirochety (leptospira biflexa – wrodzona), wysepki B w trzustce (wirusy, grzyby), mezenchyma, rdzeń kręgowy, mózg, nosogardziel, kość sitowa, pochwa (mycobacterium), gruczoły potowe (mycobacterium), gruczoł piersiowy wirusy, mycobacterium, trzustka (cz. gruczołowa) wirusy, mycobacterium, jelito (wirusy, grzyby, pasożyty), jajniki (bakterie, pleśnie keratynomyces), układ nerwowy wegetatywny, drogi żółciowe (spirochety: leptospira biflexa wrodzona, chlamydie, mycobacterium bovinum – nabyte (piła mleko prosto od krowy w dzieciństwie). Taka zależność występuje u wielu innych pacjentów.

Dobrano 2 preparaty: Joint Help i Cranium (f-y Joalis).

Wywiad i wyniki badania ojca :

Pan we wspaniałej formie fizycznej, gra w tenisa, ciągle w ruchu, zaganiany zawodowo (chyba na skraju wyczerpania, stres przewlekły?).
Mama i babcia umarły na nowotwór, dziadek na niewydolność krążenia, słabe nerki. Chorował w dzieciństwie na mononukleozę, choroby dziecięce. Uczulony na pyłki traw, czasem biegunki, wzdęcia, bóle żołądka, nadmierne poty w nocy, grzybica skóry, bóle w odc. L.

Zestaw nr 1:
Alergia, autoalergia (= autoagresja), obniżona odporność, obciążenia bakteryjne, pleśniowe, pestycydami, metalami ciężkimi (kontakt z transportem samochodowym?), promieniami Rtg, obciążenia układu wegetatywnego, nerwica, d e p r e s j a , toksyny pleśniowe, wirusowe, bakteryjne, zaburzenia w przemianach białek i tłuszczy zwierzęcych, białek roślinnych (celiakia?), zagrożenie nowotworem złośliwym, (w układzie krwiotwórczym i limfatycznym), lekka miażdżyca tętnic, także wieńcowych, reumatyzm ( co to znaczy ? ), zmiany w kościach, czakramach (++ ) – ( kręgosłup ?), dysbioza jelit, zmiany w sercu, płucach, tarczycy, żołądku (++), dwunastnicy, jelicie grubym, wątrobie, nerkach, pęcherzyku żółciowym, trzustce, tętnicach, kręgosłupie, gruczole krokowym.

Zestaw nr 2:
Zmiany w móżdżku, oponach mózgowych, nerwie twarzowym, grasicy, migdałkach podniebiennych, zatokach czołowych, najądrzach, nerwach wegetatywnych, moczowodach, zespół C F S (chronic fatigue syndrom), szkodliwe materiały stomatologiczne (źle dobrane materiały), środki konserwujące (E …), bakteriami G-, mykobakteriami, enterobakteriami, bakteriami beztlenowymi, chlamydiami, helicobacter, spirochetami ( treponema, borelioza ), zagrożenie osteoporozą, hypercholesterolemią.

 

Zestaw nr 7 – ogniska:
Krtań, podwzgórze, wątroba,kość łonowa, wysepki B trzustki, nerki, rdzeń kręgowy, węzły chłonne, najądrze, zwoje nerwowe, osierdzie, płuca, pień mózgu,, gruczoły potowe, prostata (++, nowotwór złośliwy?), (zooinfekcje, toksoplazma wrodzona, mollicuty: ureaplasma), trzustka, jelito, pochewki ściegien, tkanka łączna, układ nerwowy wegetatywny, żołądek, drogi żółciowe (zooinfekcje, ureaplasma, pasożyty: toxoplasma, zagrożenie nowotworem złośliwym).

Zalecono: badanie PSA i USG prostaty, dobrano preparaty oczyszczające: Depreson, Zooinf, Mind Help, i Probiomix (colostrum + 6 szczepów bakterii probiotycznych).

Wywiad i wyniki badanie syna:

Student od 1,5 roku ASP, kierunek plastyczny, specyficzne środowisko artystyczne i miejsca przebywania. Od 10.12.05 – napad d z i k i e g o lęku, sztywności ciała, krzyki, napady agresji na zmianę z d e p r e s j ą ( chętne przebywanie w ciemnym pokoju ). Pod opieką psychiatry (preparaty psychotropowe).
Zdaje sobie sprawę ze swojej choroby, ma chęć leczenia się. Sympatyczny, spokojny w czasie badania. Przed wejściem do gabinetu płacz, niezdecydowanie, uciekł do samochodu. Aktywny fizycznie (tenis).
Ma uczucie zmęczenia, zimna, depresja, bóle głowy, bóle żołądka, trądzik, częste infekcje dróg oddechowych, przyspieszona akcja serca,

Wyniki badania elektronicznego młodego człowieka:

Zestaw nr 1:
Autoalergia (mollicuty, m.in. bruceloza – matka miała poronienia), obciążenia bakteryjne, wirusowe, pasożytami, prom. Rtg, szczepieniami ochronnymi = reakcje poszczepienne, deficyt minerałów, obciążenia układu wegetatywnego, nerwica, depresja (++), psychoza (++), zaburzenia metaboliczne, toksyny pleśniowe, bakteryjne, zoonozy (!), zmiany w sercu (ureaplasma, chlamydia psitacci) (sprzątał balkon po gołębiach), zmiany w mózgu, tarczycy, żołądku, dwunastnicy, jelicie cienkim, prostnicy, wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, trzustce, skórze, żyłach , tętnicach (++), gruczole krokowym.

Zestaw nr 2, skrócony, bo był niecierpliwy:
Zmiany w rdzeniu kręgowym, nerwach ruchowych, wegetatywnych, miedniczkach nerkowych, BSE (priony), szkodliwe materiały stomatologiczne
(możliwe obciążenie tkanki glejowej ? ), spaliny samochodowe, mollicuty, bakterie G+, G-, enetrobakterie, bakterie beztlenowe (trądzik ?), chlamydie (serce) Helicobacter, spirochety (treponema pallidum – wrodzona !!! ojciec , matka ? dziadkowie ?).

Zestaw nr 7 ogniska:
Dziąsła, podwzgórze (treponema pallidum wrodzona), wątroba, szpik kostny, wysepki B trzustki, rdzeń kręgowy (wirus EMC – matka ?), węzły chłonne, opony mózgowe ( EMC +), mózg (zooinfekcje, EMC + , treponema pallidum wrodzona), nadnercza, zwoje nerwowe, nosogardziel, okostna, kość sitowa, układ nerw. Obwodowy, pień mózgu, prostata, oskrzela, przytarczyce, trzustka, serce (mollicuty -, ureaplasma +), jelito, mięsnie, pochewki ścięgien ++ (bóle kostek!), tętnice, tkanka łączna, zatoki nosowe, układ nerwowy wegetatywny ++ – Treponema pallidum – wrodzona, mieszki włosowe, żołądek, drogi żółciowe.

Dobrano preparaty oczyszczające: Vilcamuna (vilcacora i muna muna) – do oczyszczenia ośrodkowego układu nerwowego, Streson, spirobor (na spirochety), Cor Help, zioła Ren 3 – oczyszczenie, wspomożenie nerek. Dobrze wyszedł preparat diagnostyczny: Lobus temporalis ( skłonności do padaczki ).

Zalecono badanie: test emocjonalny w celu ułatwienia pracy lekarzowi prowadzącemu-psychiatrze. Wyniki wkrótce, jak pacjent się zgłosi.

Wiadomość od rodziców :
W dniu następnym , podjęto jednak leczenie szpitalne . Na razie brak zainteresowania lekarzy naszymi testami. To niestety standard w psychiatrii. Brak zainteresowania podłożem przyczyn zmian w psychice. Natomiast chętne eksperymenty z lekami psychotropowymi, z których KAZDY nasila myśli samobójcze i ma cały szereg działań ubocznych, szczególnie po odstawieniu.

 

Omówienie wyników badań trzech osób,
zamiast jednej – o którą właściwie chodzi – dziecka.

Wprowadzona przez nas metoda wykazuje powiązania między stanem zdrowia rodziców, dziadków a dzieckiem (wnukiem). Może to być przeprowadzone dzięki zdobyczom medycyny informacyjnej, której podłoże dał dr Voll, niemiecki lekarz – przed 50 laty. Powiązał on energię punktów akupunkturowych, meridianów, z ampułkami wzorcowymi, które obecnie są też w formie wirtualnej, w programie komputerowym.

W Polsce podstawy tej wiedzy dał ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak (Homo elektronicus), a rozwinęły firmy produkujące aparaturę diagnostyczną. Aktualnie dysponujemy sprzętem do tzw. pomiarów nieliniowych w organizmie, który ułatwia znalezienie tła każdej choroby chronicznej.

Zapraszamy do współpracy lekarzy, psychologów, psychiatrów, bioterapeutów, fizykoterapeutów, trenerów sportowych i fitnessu.

Nie ma ludzi zupełnie zdrowych. Mogą oni zdrowo się czuć i wyglądać- ale każdy ma w sobie pewne obciążenia, które czyhają „ na moment osłabienia odporności ” i dadzą znać o sobie. Dużą rolę odgrywają wciąż zagrożenia odzwierzęce, co pozwala mi, jako lekarzowi weterynarii rozwinąć/ upowszechnić wiedzę na ten temat wśród przedstawicieli świata medycznego.

P o w s t a j e p y t a n i e : ilu pacjentów szpitali psychiatrycznych jest leczonych objawowo,( psychotropami) bez rozpoznania właściwych przyczyn.?

A ile osób na pozór zdrowych, demonstrujących np. skrzywienie ust, mruganie/tiki, jąkanie, reakcje nadpobudliwości nerwowej widocznej w telewizorze, zachowaniach – np. niezdecydowanie, pokrętne wypowiedzi (np. polityków) ma w sobie szkodliwe informacje o czynnikach odzwierzęcych, czy wręcz wspomnianym powyżej Treponema pallidum?( Syfilis, kiła ).Należy do spirochetów- podobnie jak borelioza i leptospiroza- chorób odzwierzęcych.

(Vide: artykuł w Focus „Jak syfilis zmienił dzieje świata”, Numer specjalny z 2005 r.). Proszę o kontakt osób zainteresowanych ta tematyką.