O metodach pracy – podstawy naukowe

PUDROWANIE STAREJ MEDYCYNY EBM

( Evidence Based Medicine = medycyna oparta na faktach . Ojcem jej jest Ignaz Sammelweis, który w roku 1840 wykonał badania statystyczne w rozpoznawaniu zakażeń okołoporodowych i zalecił mycie rąk lekarzom, którzy od sekcji szli do odbierania porodów. Został za to wyklęty przez kolegów i umarł w nędzy. Jego obserwacje potwierdził Pasteur 20 lat później).

nic nie da, tylko przedłuży okłamywanie Narodu prowadząc do jego wyniszczenia i depopulacji.
To co było nowością 150 lat temu musi zostać uaktualnione o zdobycze biofizyki a wraz z nią bioinformacji, której Ojcem w Polsce jest profesor Sedlak. ( + 1993 ) pochowany w Radomiu. Czytaj dalej PUDROWANIE STAREJ MEDYCYNY EBM

Pismo po konferencji

MEDIVET BW SERVICE
Bogumił Wojnowski D.V. M. Ph. D.
„Promocja nowych technologii dla rolnictwa, hodowli,weterynarii,medycyny i ochrony środowiska poprzez jego biologizację przy użyciu probiotechnologii i biorezonansu”

bw
Czytaj dalej Pismo po konferencji

Bioterapia i radiestezja w świetle nauki Kościoła katolickiego

Lublin, 20.06.2006 r.
Prof. dr hab. Bolesław Pylak, arcybiskup lubelski – senior

W związku z pytaniami, jakie napływają do mnie z różnych stron na temat medycyny naturalnej i radiestezji, wyjaśniam:

Ojciec Święty Jan Paweł II na pytanie znanego mi radiestety z Lublina, czy jako praktykujący tę dziedzinę wiedzy naturalnej nie jest w sprzeczności z nauką Kościoła udzielił odpowiedzi, w której znalazły się następujące słowa: „Jeśli to ma służyć dla dobra ludzi, to chyba nie ma w tym nic złego, co byłoby przeciwne wierze katolickiej. Uprawianie zabobonów jest grzechem. Nie sądzę, by pan działał po tej linii, a w człowieku jest wiele możliwości i Pan Bóg nie zabronił mu używania rozumu dla godziwych celów nieobrażających Boga”. Czytaj dalej Bioterapia i radiestezja w świetle nauki Kościoła katolickiego

Bioelektronika W. SEDLAKA – koncepcja ciągle żywa

Janusz Sławiński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska oraz International Institute of Biophysics, Neuss, Niemcy

Streszczenie
Wizjonerska koncepcja ś.p. Profesora Sedlaka postulująca elektroniczne podłoże procesów życiowych wzbudza
wśród polskich biofizyków silne kontrowersje, zgodnie zresztą z biblijnym stwierdzeniem, iż „najtrudniej być prorokiem we własnym kraju”. Naukowcy społeczeństw bardziej rozwiniętych naukowo i technologicznie okazali większą otwartość i podjęli rzeczową polemikę. Szczególnie metafora Sedlakowskiego „szwu życia”, czyli jedności i nadrzędności biofizykochemicznych procesów znalazła doświadczalne potwierdzenie i wytłumaczenie w takich zjawiskach
jak: ultrasłabe emisje fotonowe organizmów żywych w warunkach homeostazy i jej zakłóceń, wysoki stopień spójności (koherencja) promieniowania i nieliniowość, promieniowanie „nekrotyczne” – wzmożona i nieodwracalna emisja ginących organizmów, fizykochemiczne i fizjologiczne właściwości półprzewodników organicznych takich jak melaniny, białka cytoszkieletu oraz właściwości piezoelektryczne wielu tkanek. Najważniejszym jednak potwierdzeniem wizjonerskich koncepcji Prof. Sedlaka są badania natury świadomości. Najnowsze koncepcje tego niezwykle trudnego
problemu – hard problem zakładają, że dla powstania świadomości refleksyjnej niezbędne są dwa czynniki: odpowiednio rozwinięte struktury somatyczne, zwłaszcza centralnego układu nerwowego, zdolne do przyjęcia i wykorzystania holograficznej informacji przekazanej przez Stwórcę, tchnienie Boga (the bleb of God). Ta koncepcja harmonijnie wiąże problemy antropogenezy, informatyki i bioplazmy. Zdaje się uzasadniać biblijny obraz powstania i
ewolucji żywych organizmów, uwieńczony „ulepieniem z gliny”- prochu ziemi ciała człowieka i tchnieniem weń cząstki (bleb) Boga – na Jego obraz i podobieństwo.

Czytaj dalej Bioelektronika W. SEDLAKA – koncepcja ciągle żywa

Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak

Życie jest światłem
W koncepcji naukowej Księdza Profesora Sedlaka życie ma cechy elektromagnetyczne, podobnie jak świadomość. Istnieje Homo electronicus, a elementarnym pratworzywem jest dynamiczna
bioplazma – piąty stan materii przynależny tylko żywym istotom. Poglądy te zawarł w książce „Bioelektronika” i „Homo electronicus” Czytaj dalej Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak