Bioelektronika – jako Biorezonas i Radionika są pomocą w szybkiej ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

WOJNOWSKI Bogumił dr med.wet. E – Poradnia INTEGRUM WARSZAWA Diagnosta elektroniczny wszystkich chorób zwierząt i ludzi. E: mail:paramed@wp.pl
TARKA Mirosław –Lek wet. – Lecznica dla Zwierząt w Opolu

Warszawa – Radom- Opole wrzesień 2018 r,

Nietrafione diagnozy chorych chronicznie są główną przyczyną powstawania kolejek w przychodniach dla ludzi. Chory zanim uzyska właściwą diagnozę musi odbyć szereg wizyt, także u tzw. specjalistów- czyli – logów.
Właśnie ta sztucznie utworzona metoda specjalizacji czyni medycynę konwencjonalną niewydolną organizacyjnie i produkuje koszty, trudne do udźwignięcia przez PFZ.
Lekarstwem na to może być wyposażenie przychodni lekarzy rodzinnych w proste aparaty diagnostyczne pomagający w ocenie stanu zdrowia, które mogą obslugiwać osoby przeszkolone na kursach biorezonansu. ( asystentki medyczne, rehabilitanci czy pielęgniarki )
Wynik badania w formie screeningu otrzymanego na ekran PC może pomóc lekarzowi podstawowej opiekiwe właściwej ocenie stanu zdrowia i zapisaniu terapii – bez udziału tzw.-loga.
Historia biorezonansu ma już kilkadziesiąt lat. Trzeba tu wspomnieć, że obok wielu zagranicznych autorów ( dr Rife, Hulda Clark, Nakatani, dr Voll ), także w Polsce powstała myśl o potrzebie śledzenia porozumiewania się narządów między sobą, której autorem był ksiądz, profesor KUL-u Włodzimierz Sedlak ( www.fbs.org.pl).
Dzisiaj jest uważany za ojca polskiej szkoły bioelektroniki. ( jego myśl urzeczywistnili polscy autorzy aparatury do diagnozowania jak firma Kiełkowscy, profesor A. Frydrychowski – twórca aparatu dr Andrew, ENSO electronics czy bardzo aktywny inżynier wynalazca Taratajcio ).

Wiele dobrego robią twórcy licznych aparatów typu Zapper, wg idei dr Huldy Clark ( autorki Kuracji Życia ), do samodzielnego usuwania obcych a szkodliwych obciążeń bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych oraz licznych pasozytów.

Właśnie takie swoiste „kompleksy toksyczne” stwarzają największe trudności diagnostyczne, w pierwszym kontakcie z lekarzem, gdy oprócz ciśnieniomierza i słuchawek ( oraz głowy ), nie ma narzędzi pomocniczych w diagnozie.
Zrozumienie tej problematyki w organizacji ochrony zdrowia próbowano powołując specjalną radę przy ministrze zdrowia. Ale po śmierci jej przewodniczącego, zapadła cisza.

Powstają róże nowe przepisy, tworzące nowe koszty. Trochę nadziei wniosły informacje o zbliżeniu z medycyną chińską. Ale w odróżnieniu od braci Czechów- nic z tego dotąd nie wynikło.
Trzeba zatem zwrócić się do specjalistów np. rehabilitacji, którzy wyszkoleni doskonale w naukach o zdrowiu: anatomii, fizjologii pomagają ludziom, reperując ich pokrzywione czy
przeciążone kręgosłupy i kończyny. Mając zaś informacje z medycyny komplementarnej i biofizycznej, mogą doradzić w sprawach diety czy suplementów regenerujacych narząd ruchu czy metabolizm.

Dobrym wzorem do tworzenia nowoczesnej rehabilitacji jest prywatna Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z jej podyplomowym studium medycyny komplementarnej.

Tak wyszkolony rehabilitant może bardziej wydajnie pomóc choremu, zwłaszcza gdyby wyposażyć go w prosty aparat do diagnozy stanu zdrowia. Będzie mu tym łatwiej, bo już zna aparaty do fizjoterapii, magnetoterapii, leczenia zimnem czy ciepłem.

Ta idea przyświeca nowopowstałej klinice LIBERTY w Radomiu, (www.liberty.radom.pl), która została wyposażona w unikalny aparat diagnostyczny BIOELECTROSCANNER badający w ciągu kilku minut najważniejsze funkcje w organizmie, oceniając je i sugerujący drogi naprawy.

Twórca kliniki – inżynier zadbał też o unikalną 1- 2 osobową komorę normobaryczną,( np. matka z dzieckiem ), hydrocolon, dział hydroterapii ( wanny do kąpieli), trzy rodzaje saun, prysznic z dodatkiem witaminy C oraz specjalny podest wspomagający energetyczny stan organizmu. Razem powierzchnia około 600 m2 z kilkoma mieszkaniami w tym samym nowoczesnym budynku- dla chorych na turnusach zdrowienia.
Starodawne nauki wskazały, że każda choroba to zaburzenie energetyczne, które osłabia odporność organizmu, w którym rozwija się proces chorobowy. Na tej zasadzie doktor z Indii wspomaga chorych ćwiczeniami z JOGI w specjalnej sali do świczeń.
Kiedyś w wywiadzie prof. naurobiolog Vetulani stwierdził, że w obciążonym toksycznie mózgu ( np. metalami toksycznymi, promieniowaniem : PEM czy radioaktywnym: Czarnobyl, Fukushima, szczepionki ), powstają chore myśli: depresja czy zaburzenia hormonalne, obniżające odporność na stres. Obserwujemy takie zmiany u zwierząt domowych czy gospodarskich. Także koni sportowych, wykonujących trudne ćwiczenia np. w ujeżdżeniu. Tam sprawa psychiki, koncentracji, komunikacji z jeżdżcem ma znaczącą rolę. Można to poprawić naszymi metodami.
W każdej terapii ważne jest odżywianie, do czego klinika przywiązuje duże znaczenie. Na dachu budynku jest ogród, produkujący zdrowe warzywa dla mieszkańców. Powstaje też BIOEKOBAZAR dla mieszkańców Radomia, czym inwestor chce poprawić zdrowie ludzi.
Inwestor kliniki współpracuje z firmami w Chinach i na Ukrainie, gdzie powstają nowoczesne aparaty do samoleczenia. Są to np. zegarki na rękę, które „naprawiają ” 6 funkcji organizmu poprzez działanie lasera na tętnicę promieniową. Mamy też już ofertę z Czech na aparat MARION, którego twórcą jest dr Jonasz, od 17 lat obecny w Polsce. Przeszkolił on kilkaset lekarzy i terapeutów w swojej metodzie kontrolowanej i sterowanej detoksykacji – najlepszej drogi do zdrowia. Jego aparat Marion jest ukoronowaniem wielu lat badań ( www.marion-jj-cz).
Wszystko co nowoczesne w technice medycznej przychodzi ze Wschodu czyli z Rosji, Ukrainy, Chin czy Japonii. Ameryka niestety jest tylko dostawcą GMO, Randapu i licznych szczepionek.
Z Ukrainy sprowadzono zatem najnowsze aparaty do terapii kwantowej, magneto- i laseroterapii.
Obsługuje je specjalista medycyny biofizycznej i kwantowej, który ma szkolić nowych adeptów.

Podobne do ww. opisanych techniki stosowane są też w Lecznicy dla Zwierząt- dr. Mirosława Tarki w Opolu. Jest on promotorem nowoczesnych metod w leczeniu, z komórkami macierzystymi włącznie. Stosuje wiele technik, m.in. akupunkturę i terapię MORA.

Jeżeli dodamy do tego moją pracownię radioniczną ( www.quantec.eu/pl) E- Integrum w Warszawie, ( www.e-integrum-medivet.pl ), to możemy powiedzieć, że powstał swoisty KOMPLEKS DIAGNOSTYCZNO LECZNICZY, który uwzględniając choroby ludzi, kontroluje też choroby zwierząt, zwłaszcza towarzyszących, mieszkających pod jednym dachem z ludźmi. Tworzy to nowy model profilaktyki, który uwzględnia np. zamgławianie wodą utlenioną z monojonowym srebrem czy ozonowanie – metody biologiczne, likwidujące wszelkie patogeny.
Ponad 12 letnie doświadczenia z QUANTECEM pozwoliły stworzyć teorię, że większość chorób ludzi pochodzi od zwierząt. Albo przez kontakt bezpośredni, lub poprzez ich produkty jak jaja, mleko czy mięso. Dlatego trzeba mówić o „wspólnym zdrowiu zwierząt i ludzi”.
Ostatnio naukowcy z USA wykazali, że 50 % krów zbadanych w USA wykazało ślady gruźlicy.
To samo potwierdzają moje obserwacje, np. gdy w jajach indyczych z Kanady stwierdziliśmy obecność informacji o TBC. Trzeba zatem na nowo mówić o NOP u dzieci, nosicieli info o TBC.
Stworzyliśmy zatem system ochrony stad przed zagrożeniami toksycznymi. Drogą do tego jest biologizacja ( probiotyki do zamgławiania pomieszczeń i do picia ), preparaty dezynfekcyjne oparte na wodzie utlenionej z monojonowym srebrem ( INWEXOL SILVER ). preparat hamuje wzrost bakterii i wirusów lepiej niż antybiotyki, których era już minęła.
Reszta info na stronach Polskiej Akademii Zdrowia, filmy w NTV i na You Tube oraz na życzenie zainteresowanych.
Przyjmujemy zgłoszenia osób poszukujących diagnostyki, rozpoznania przyczyn złego samopoczucia ludzi i zwierząt oraz warunków środowiskowych ( pola-uprawy, sady, domy mieszkalne ( geopatia). Podstawą badania są zdjęcia cyfrowe, dzięki temu działamy na całym świecie. Po postawieniu rozpoznania – doradzamy sposoby poprawy z użyciem metod biofizycznych oraz naturalnych produktów, także homeopatii i preparatów informacyjnych.